Prstenovanje bijelih roda

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode i ove je godine organizirala prstenovanje mladih bijelih roda na području Međimurske županije. Prstenovanje je provedeno uz operativnu pomoć djelatnika Elektre Čakovec i hidraulične dizalice, a odradio ga je Boris Božić koji je ovlašten za prstenovanje divljih ptica. Mlade rode prstenovane su u gnijezdu aluminijskim i plastičnim prstenima na kojima su ugravirane jedinstvene kombinacije slova i brojeva.

Od 31 gnijezda bijele rode na području Međimurske županije, ove je godine aktivno 24 gnijezda, od čega 13 s mladima. Ukupno u međimurskim gnijezdima raste 28 malih bijelih roda. Iako je ove godine više aktivnih gnijezda, manje je mladih zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su vladali u vrijeme gniježđenja.

Broj aktivnih gnijezda i mladih ptica bijele rode varira iz godine u godinu. Po broju aktivnih gnijezda rekordne godine su bile 2015. i 2012., a po broju zabilježenih mladih ptica rekordna je bila prošla 2020. godina. Tada je u gnijezdima bilo dvostruko više mladih nego ove godine. Najčešće u aktivnim gnijezdima nalazimo 2 do 3 mlada. Dosad najveći broj zabilježenih mladih u jednom gnijezdu bio je 2017. godine i to u gnijezdu u naselju Kotoriba u ulici Ruđera Boškovića. Navedeni rekord ponovljen je i 2018. godine, također u Kotoribi, ali u gnijezdu u ulici Matije Gupca.

U cijeloj nizinskoj Hrvatskoj gnijezdi oko 1300 parova roda, a najgušća je populacija u Posavini gdje gnijezdi oko polovica hrvatske populacije roda. Rode su najviše ugrožene zbog promjene kvalitete njihovih staništa i umjetnih zahvata kao što su isušivanje livada i pašnjaka, sprječavanje prirodnih poplava u naplavnim ravnima, uporaba pesticida i slično.