Godišnji seminar čuvara prirode

Djelatnici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode sudjelovali su na XXI. Godišnjem seminaru čuvara prirode koji se održavao 14. i 15. listopada 2021. godine u Gospiću. Seminar je održan u domaćinstvu Javne ustanove Park prirode Velebit, a organizator seminara je bio Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Program prvog dana seminara bio je ispunjen prezentacijama čuvara prirode i njihovih suradnika i održao se u Kulturno informativnom centru Gospić, dok je drugi dan odrađen na terenu, u predivnom velebitskom okruženju na području Baških Oštarija.

Sudionici XXI. Seminara čuvara prirode
Sudionici XXI. Godišnjeg seminara čuvara prirode u Gospiću

Uvodnu riječ održao je župan Ličko-senjske županije Ernest Petry te ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić koji je istaknuo važnost čuvara prirode kao i ugroze koje prijete bioraznolikosti. Irina Zupan iz Zavoda za zaštitu okoliša i prirode predstavila je najvažnije novosti vezane uz djelokrug rada čuvara prirode gdje je posebno naglašeno usvajanje Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode kao i proglašenje Parka prirode Dinara. Pravilnik je pobliže predstavila Martina Jurjević Varga iz Parka prirode Medvednica, kolega Darko Slukan iz Zelenog prstena uvijek pokušava naći načina kako unaprijediti rad čuvara prirode pa je tako i ovaj put predložio neke zakonske izmjene koje bi omogućile čuvarima prirode da svoj posao obavljaju lakše i efikasnije.

Glavni čuvar prirode Velimir Bašek predstavlja akciju uklanjanja ilegalnih lovačkih čeka
Glavni čuvar prirode Velimir Bašek predstavlja akciju uklanjanja ilegalnih lovačkih čeka

Naš glavni čuvar prirode predstavio je na seminaru akciju uklanjanja ilegalnih lovačkih čeka koja je plijenila dosta pažnje u Međimurju, ali i diljem Hrvatske. Prezentacija akcije i na seminaru čuvara prirode je izazvala dosta reakcija i potaknula zanimljivu raspravu. Na temu krivolova ptica nadovezala se i udruga Biom sa svojom prezentacijom o suzbijanju krivolova ptica u Hrvatskoj. Ove godine su na seminaru kao gosti predavači sudjelovali rendžeri iz Portugala koji su prenijeli svoja iskustva u postupanjima u zaštićenim područjima te pozvali prisutne na 10. Svjetski kongres rendžera koji će se održati upravo u Portugalu, na Azorima 2023. godine.

Terenski dio seminara održao se na području Baških Oštarija
Terenski dio seminara održao se na području Baških Oštarija

Drugog dana seminara organiziran je terenski obilazak Parka prirode Velebit na području Baških Oštarija te upoznavanje čuvara prirode s terenskim radom Javne ustanove Park prirode Velebit, gdje su čuvari prirode posebnu pozornost obratili na funkciju i upotrebu foto zamki u radu čuvarske službe Parka prirode Velebit.

Čuvar prirode predstavlja načine na koje se može postaviti foto-zamka na terenu
Čuvar prirode predstavlja načine na koje se može postaviti foto-zamka na terenu