15 godina rada Javne ustanove

Javna ustanova Međimurska priroda s operativnim radom započela je u siječnju 2007. godine, što znači da je iza nas već punih 15 godina rada. To je i puno i malo. U svakom slučaju, izazovnih 15 godina. Iz ničega je trebalo “posložiti” ustanovu koja po Zakonu o zaštiti prirode ima velikih zadaća, a jako malo sredstava na raspolaganju.

U siječnju 2007. godine, dakle, zaposlenjem prvog djelatnika, s operativnim radom krenula je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije. 11 riječi u nazivu, nula kvadrata vlastitog prostora za rad, skromni proračun, i samo jedan djelatnik. Kao i svaki drugi početak, čini se.

Sve što je prvi djelatnik dobio kao start-up paket za početak rada bila je omotnica s kopijama rješenja o zaštiti pojedinog objekta i/ili područja u Međimurskoj županiji. Kopije, a ne izvorni dokumenti. Do izvornih dokumenata tek je trebalo doći, pronaći ih u arhivu, precizno locirati i iz njih dobiti sliku zašto je nešto zaštićeno. Jer u trenutku kad su ti izvorni dokumenti nastali, nije bilo službene ustanove za zaštitu prirode u kojoj bi isti bili pohranjeni. I to je bio posao koji je trebalo odraditi, paralelno s rješavanjem nagomilanih zaostataka u obliku problema u prirodi kojima se nitko nikad nije bavio.

Mudra je bila odluka osnivača ustanove (Međimurske županije) da prvi djelatnik ustanove bude osoba koja je već radila na projektima zaštite prirode tj. koja je poznavala procese upravljanja sustavima, a istovremeno imala senzibilitet za prirodu zavičaja. S tom osobom ustanova nije krenula iz apsolutne nule, nego s praktičnim znanjima i vještinama potrebnim da se pokrene ustanova koja će 15 godina kasnije biti dionikom nekih od najvažnijih procesa u Međimurju.

U 15 operativnih godina, broj djelatnika narastao je na 11, broj raspoloživih kvadrata prostorija za rad na 700. Ukupni proračun koji nam je osnivač dotirao kroz 15 godina rada, udvostručili smo prihodima iz fondova Europske unije. Nismo čekali da se stvari same dogode, nego smo bili proaktivni. Ništa nam nitko nije poklonio; svaku stepenicu u poboljšanju našeg rada sami smo iskoračili, za nju se kvalitetno pripremili, pronašli sredstva, odradili posao, pisali izvješća. Nismo se bavili politikom, nego samo strukom, najbolje što je bilo moguće u kontekstu regije u kojoj nikad prije nas nije postojala institucionalna zaštita prirode. Koliko je god to teško nekome shvatiti, ali prije 2007. godine u Međimurju nikad nije postojala ustanova čija bi misija bila upravljanje zaštićenim područjima prirode. To znači da nije bilo niti “gotovih kadrova” koji bi prije nas izgradili temelj zaštite prirode u Međimurju. Time je sve što smo postigli u proteklih 15 godina još značajnije i veće. Paralelno s procesima zaštite prirode u Međimurju, naime, razvijali smo kapacitet Javne ustanove kao takve. Kapacitet da ustanova bude sposobna i prijemčiva za nova EU sredstva bez kojih nema zaštite prirode. Tko to ne razumije, nikad niti neće.

I tako, ovaj tekst bi mogao biti jako dugačak ako bismo nabrajali svoje uspjehe, ali zainteresiranu javnost češće zanima ono što nismo napravili. A poanta toga je u sljedećem: sve što nismo napravili u ovih 15 godina – a morali smo – nismo napravili (1) zato jer u Međimurju nije bilo izgrađenog temelja tj. institucionalnog bavljenja prirodom prije 2007. pa smo sve temelje morali položiti sami u kontekstu uvijek ograničenih/nedostatnih sredstava, zatim (2) količina potreba za zaštitom prirode raste iz godine u godinu a da taj rast ne prati dovoljna osviještenost svih dionika u procesu, pa je nadalje (3) ulaskom Hrvatske u Europsku uniju značajno porasla količina posla vezanog uz zajedničke politike zaštite prirode a da to povećanje nije pratio porast broja djelatnika u sektoru. Pritisci na prirodu rastu svakodnevno, i nije lako držati ritam s nadolazećim izazovima. Tim više što najveći postotak zaštićenog područja u Međimurju nije u vlasništvu županije ili države, nego privatnih zemljoposjednika čija vizija upravljanja svojim zemljištem nije uvijek kompatibilna ili u skladu s načelima zaštite prirode.

[nastavlja se]