Riverside – Što smo sve dosad odradili?

Bregunica, pčelarica, vodomar, riječni rak, piškur i vodozemci dio su vrsta kojima je dat naglasak unutar projekta „Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav‟ odnosno skraćenog naziva RIVERSIDE. Uz Međimursku prirodu partneri na projektu su županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije te mađarski partneri Nacionalni park Dunav-Drava te pokrajina Zala. Projekt Riverside započeo je u rujnu 2020. godine, a projekt službeno završava 31. prosinca 2022. godine. Ukupni proračun Međimurske prirode na projektu iznosi 119.995,00 €. U tom je periodu Međimurska priroda odradila brojne aktivnosti, nabavljena je određena oprema te su provedene ciljane edukacije, a sve u cilju dugoročne uspostave održivog upravljanja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Rad na terenu i prezentacija istraživanja

Djelatnici Međimurske prirode unutar dvije godine provedbe projekta Riverside proveli su na terenu monitoringe sljedećih vrsta: riječni rak (Astacus astacus), bregunica (Riparia riparia), pčelarica (Merops apiaster) i vodomar (Alcedo atthis). Monitoring piškura (Misgurnus fossilis) te više vrsta danjih i noćnih leptira na području Međimurske županije proveden je u suradnji s vanjskim stručnjacima i istraživačima. Odrađeno je i kartiranje faune.
Krajem 2021. godine organiziran je program „Copernica, čikov, skunjkač…‟ odnosno predstavljanje rezultata istraživanja Međimurske prirode 2021. u Murskom Središću.

Volonterske akcije za vodozemce i bregunice
U proljeće 2021. i 2022. godine organizirane su i provedene dvije volonterske akcije s rekordnim brojem sudionika. Akcija spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama te akcija čišćenja obale za bregunice.

Nabava opreme
Za provedbu monitoringa nabavljena je potrebna oprema za provođenje istih. Također je nabavljena oprema za volonterske akcije čišćenja riječnih obala za bregunice te oprema za volontersku akciju spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama. Za monitoringe s vodenih staništa nabavljen je kanu s pripadajućom opremom te foto oprema, durbin sa stativom i GoPro kamera.

Edukacije, treninzi i tečajevi
Zaštita prirode zahtijeva kontinuirano stjecanje novih znanja i vještina. Projekt Riverside iznjedrio je nekoliko vrlo zahtjevnih i korisnih edukacija, treninga i tečajeva. Prije svega realiziran je petodnevni tečaj za „Vodiča interpretatora‟ organizacije Interpret Europe, potom edukacija za korištenje alata Q-GIS. Za djelatnike Međimurske prirode organizirana je tečaj o sigurnom upravljanju kajakom/kanuom s teorijskom i praktičnom nastavom.

Edukativne table i nova interpretacije
Vidljivost Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pojačana je postavljanjem edukativnih tabli kod međimurskih osnovnih škola okupljenih u Zajednicu škola Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Međimurske županije. Sjedište Međimurske prirode i Centra za posjetitelje Med dvemi vodami nalazi se u staroj zgradi u Križovcu. Podrumski dio dosad još nije iskorišten za interpretaciju stoga je unutar projekta Riverside pripremljena dokumentacija građevinskog interpretacijskog uređenja podrumskog dijela zgrade. Uređenje istog planira se u nekom od sljedećih projekata.

Promidžbene aktivnosti
O svim provedenim akcijama Međimurska priroda javnost je informirala putem tiskanih i elektroničkih medija te društvenih mreža. U regionalnom tjedniku Međimurske novine objavljeno je više priloga i to prije svega intervju s istraživačem Dušanom Jelićem na temu istraživanja piškura i očuvanja močvarnih staništa, prilog o provedenoj volonterskoj akciji spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama, zatim prilog o volonterskoj akciji čišćenja obale za bregunice, prilog o održanom programu „Copernica, čikov, skunjkač…‟ odnosno predstavljanje rezultata istraživanja Međimurske prirode 2021. te prilog o postavljanju edukativnih tabli za šest međimurskih osnovnih škola

Ostvarena su dva gostovanja na Hrvatskom radiju Čakovec popularno zvanom HRČAK. U obje emisije gošća je bila Sara Kočiš (prije udaje Janković). Prva emisije emitirala se 20. srpnja 2021. godine, a druga 24. veljače u kojoj je glavna tema bila najava volonterske akcije spašavanje vodozemaca od stradavanja na prometnicama. Informacije o aktivnostima objavljivane su kontinuirano i višekratno na desetak portala i lokalnih radio postaja, objavljivane su također na mrežnoj stranici Međimurske prirode, te Facebook i Instagram platformi Međimurske prirode.

Kako bi se svi navedeni programi i druge provedene aktivnosti odradili kvalitetno i pravovremeno utrošeno je mnogo radnih sati u planiranje, organizaciju, pripremu izvješća te je održan niz konstruktivnih radnih sastanaka unutar Međimurske prirode, ali s ostalim partnerima projekta.

Što još preostaje?

Objava i izdanje knjige s naglaskom primjera dobre prakse, što će biti svojevrsni priručnik u upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav.