Što je sova vidjela? #04 – Znatiželjan sivi puh

Znate li kako izgleda sivi puh? Riječ je o glodavcu kratkih udova i kitnjastog repa. Na prednjim udovima ima četiri, a na stražnjim pet prstiju s malim savinutim kandžama. Krzno je sive boje, osim ventralno, gdje je bijelo.

Možemo ga opaziti u listopadnim ili mješovitim šumama, pa čak i u blizini kuća. Hrani se žirevima, lješnjacima, voćem, gljivama, kukcima i manjim beskralježnjacima. U svoju „zamku‟ uhvatila ga je naša kamera. Snimak je noćni, što ne začuđuje jer su puhovi noćne životinje. Dan provodi sakriven u dupljama ili nekim sličnim skloništima. Obožava spavati, pa njegova hibernacija počinje u ranu jesen. Hibernacija traje čak sedam do osam mjeseci. Rep mu je gotovo iste dužine kao dužina njegova tijela. Više o ovoj životinjskoj vrsti možete saznati na mrežnoj stranici zoo.hr

Međimurska priroda i njezini čuvari prirode vrijedno rade na terenu. Između ostalog postavljaju foto kamere. U trenutku prolaska životinja aktiviraju se senzori i pri tome nastaje fotografija ili video snimka. Zabilježeni podaci pomažu u prikupljanju podataka o vrstama koje obitavaju u našim zaštićenim područjima. Vaša fotografska opažanja možete dojaviti preko rubrike Dojava čuvarima prirode ili Fotografija mjeseca na mrežnoj stranici www.medjimurska-priroda.info.

Tko su sve bili glavni glumci u dosadašnjim epizodama iz serijala Što je sova vidjela? može se pogledati na YouTube platformi i kanalu Međimurske prirode. U epizodi Što je sova vidjela? # 04 saznajte što je radio znatiželjan sivi puh.