Fotografija mjeseca (travanj 2023.)

Autor fotografije: Davorin Mance, motiv: Mateja Horvat i detalj poučne staze “Čovjek i rijeka”