Nek se pčele vesele!

S ciljem povećanja razumijevanja i svijesti o važnosti pčela, Ujedinjeni narodi su 2017. godine 20. svibnja proglasili – Svjetski dan pčela. Inicijativu za proglašenjem ovog dana pokrenula je Republika Slovenija, a datum je odabran u spomen na rođenje Antona Janše, oca modernog pčelarstva.

Medonosna pčela je najpoznatiji oprašivač na svijetu. Međutim, medonosne pčele nisu jedine koje održavaju život na Zemlji. Divlji oprašivači poput solitarnih pčela, leptira, bumbara, osa, muha lebdjelica brojniji su i učinkovitiji u oprašivanju biljnih vrsta. Važnost teme o divljim oprašivačima prepoznata je od strane Europske unije te su oprašivači u Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. istaknuti kao posebno ranjiva skupina.

Kako bi se povećala brojnost divljih oprašivača, posebice u urbanim sredinama, Međimurska priroda u suradnji s Gradom Čakovec i GKP Čakom pokrenula je aktivnost mozaične košnje u Spomeniku parkovne arhitekture Perivoj Zrinski. Kako bi se osvijestila javnost o važnosti mozaične košnje i smanjila (pre)česta košnja Međimurska priroda postavila je i info table s naslovima Nek se pčele vesele! i Dobro je kad gradski parkovi zuje!. Čestom košnjom cvjetnih livada smanjuje se dostupna hrana oprašivačima, a samim time i njihova brojnost.

Aktivnost je ideja projekta Cro Buzz Klima koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.