Prvi zabilježeni nalaz vodene salate u Međimurju, drugi u Hrvatskoj

Terenskim obilaskom Stručne službe zabilježen je nalaz invazivne strane vrste naziva vodena salata (Pistia stratiotes L.) na području Međimurske županije. Ovo je prvi nalaz na području Međimurja te drugi nalaz u Republici Hrvatskoj. Vrsta je prvi put zabilježena u blizini Zagreba u jezerima posebnog ornitološkog rezervata Sava-Strmec 2017. godine.

Vodena salata biljka je koja pluta na površini vode. Listovi rastu u krug, iz sredine prema van te donekle sliči na glavicu salate. Često raste u gustim nakupinama jer se razmnožava uz pomoć vriježa (puzave stabljike na kojima se razvijaju mlade biljke). S donje strane biljke nalazi se čupavo korijenje, no biljka se ne zakorjenjuje već slobodno pluta na površini vode. Vodena salata nalazi se na Unijom popisu sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2022/1203 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 radi ažuriranja popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

Potječe iz tropskih i suptropskih područja Južne i Srednje Amerike, Afrike i jugoistočne Azije, a u druge krajeve svijeta dospjela je prije svega kao popularna akvarijska biljka. Brzo se razmnožava i stvara guste pokrove na površini vode, čime sprječava prolazak svjetlosti i onemogućava rast drugim vodenim biljkama. Mijenja fizikalno-kemijske i biološke osobine vodenih površina i štetno utječe na normalno funkcioniranje ekosustava, a time i na vodene beskralješnjake, ribe, ptice i druge biljne vrste.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode uz pristanak SRD „Trnava“ Hodošan, na čijem je ribnjaku pronađena vrsta, organizirala je 1. rujna akciju uklanjanja vodene salate. S obzirom na veličinu infestirane površine provedeno je ručno uklanjanje uz pomoć čamca na vodenoj površini te uz pomoć mreža za vodu s obale. Ukupno je uklonjeno oko 1250 jedinki vodene salate. Brzom reakcijom spriječeno je proširenje na veću površinu te širenje invazivne vrste. Ovim putem zahvaljujemo se SRD “Trnava” Hodošan na susretljivosti te razumijevanju problema s invazivnim stranim vrstama. Djelatnici Međimurske prirode nastavit će pratiti stanje vodene salate te pojavu ostalih invazivnih vrsta na predmetnom lokalitetu.

Uklonjena vodena salata dopremljena je u sjedište Međimurske prirode te će nakon sušenja biti prikladno zbrinuta. Prilikom akcije uklanjanja zabilježene su i druge invazivne strane vrste: zlatošipka (Solidago sp.), sunčanica (Lepomis gibbosus) i raznolika trokutnjača (Dreissena polymorpha). Zabilježene vrste prijavljene su putem mobilne aplikacije Invazivne vrste u Hrvatskoj.

Ako i vi zamijetite pojavu neke od invazivne strane vrste na nekom području dojavite nalaz putem aplikacije Invazivne vrste u Hrvatskoj.

Djelatnici Međimurske prirode koji su sudjelovali u akciji uklanjanja vodene salate.