U Kotoribi otvorena izložba Diverterra i predstavljen ured Međimurske prirode

Živopisna virtualna priča o hrvatskoj prirodnoj baštini prikazana kroz putujuću izložbu Diverterra otvorena je u ponedjeljak 11. rujna u sportskoj dvorani Osnovne škole Joža Horvat u Kotoribi. Virtualni muzej stigao je prvi put u Međimurje zahvaljujući suradnji Međimurske prirode i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Učenike i uzvanike s postavom izložbe su upoznale interpretatorice prirodne baštine Ivana Rojko, Sara Kočiš i Roberta Radović kostimirane u životinjske likove bijele rode, šišmiša i leptira plavca. O potrebi i značaju čuvanja prirode najmlađem uzrastu ukazali su Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode,  Snježana Matoš, ravnateljica OŠ Jože Horvata, Dario Friščić načelnik Općine Kotoriba i župan Međimurske županije Matija Posavec. Aktiviranjem tableta i naracije sadržaja s panela župan Posavec otvorio je izložbu.

Diverterru tvori mali tematski labirint od šest otoka s panelima. Priče predstavljaju animirani likovi sedam životinja (avatara) – jež, morska kornjača, vidra, ris, dinarski voluhar, medvjed i pčela. Dio izložbe su i didaktička pomagala kao što su bojanke, puzzle i hotel za kukce. Doživljaj izložbe iskusili su učenici škole domaćina i kotoripskog dječjeg vrtića. Zgode medvjeda i risa ponajviše su ostavile dojam na najmlađe posjetitelje izložbe. Izložba je otvorena do nedjelje 17. rujna, tijekom tjedna za najavljene grupe, a u danima vikenda od 13 do 18 sati za svu zainteresiranu javnost.

Nakon otvaranja izložbe uslijedilo je predstavljanje ureda Međimurske županije u novouređenoj poslovno-upravnoj zgradi Općine Kotoriba. Mještanima Kotoribe, ali i drugim žiteljima Donjeg Međimurja na raspolaganju su uredi Međimurske županije, i to ured Matičnog ureda, ured Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i povremeni ured Turističke zajednice Međimurske županije. Predstavljanju su uz župana Posavca nazočili također zamjenik župana Josip Grivec, predsjednik županijske Skupštine Dragutin Glavina, županijski pročelnici Tamara Blagus i Darko Radanović, direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula te djelatnici Međimurske prirode.

Tom prigodom Zoran Šardi, voditelj odsjeka za upravljanje projektima u Međimurskoj prirodi naglasio je kako je Međimurska priroda prijavila tijekom druge polovice 2022. i prve polovice 2023. godine ukupno 10 projektnih prijedloga na različite nacionalne i EU natječaje. Do sad su tri projektna prijedloga odabrana i ugovorena za (su)financiranje, dok je preostalih sedam još uvijek u različitim fazama. Ugovorena su i s provedbom počela ili uskoro počinju sljedeća tri projekta: Dvorana Kukuvija – dogradnja i opremanje dvorane za posjetitelje i dionike zaštićene prirode Međimurja; Zlikovci u prirodi kojem je cilj kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta žljezdasti nedirak (Impatiensglandulifera), prava svilenica (Asclepiassyriaca), mantegacijeva šapika (Heracleummantegazzium) i crvenouha kornjača (Trachemysscripta) i treći projekt, “LIFE RESTORE for MDD – Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mure, Drave i Dunava” koji se fokusira na očuvanje i obnovu najvećeg prekograničnog priobalnog šumskog ekosustava u slivu rijeke Dunav. Aktivnosti Međimurske prirode usmjerene su na upravljanje Natura 2000 područjem Donje Međimurje i uspostavu boljeg i povoljnijeg režima upravljanja ugroženog staništa livada košanica na predmetnom području te uklanjanje invazivnih stranih vrsta na pilot području prioritetnog staništa poplavne šume u blizini naselja Hlapičina.

Uredovno radno vrijeme izdvojenog ureda Međimurske prirode u Kotoribi je četvrtkom od 9 do 12 sati. U uredu rade čuvari prirode koji ured koriste kao terensku bazu za obilaske Donjeg Međimurja, ali i stručne službe kad s lokalnom zajednicom rade na novim projektnim aktivnostima. Ured služi i kao mjesto distribucije edukativnih i promidžbenih materijala na temu zaštitu prirode, te kao mjesto susreta s udrugama kojima je priroda u fokusu interesa.