Maksimalno na strani prirode

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba organizirala je Stručno-znanstvenu konferenciju o urbanoj i periurbanoj prirodi pod nazivom “Maksimalno na strani prirode”. Konferencija se održala u četvrtak 28. rujna u prostorijama KRAŠ Auditoriuma u Zagrebu.

Konferencija je započela pozdravima i službenim otvaranjem. Ukupno je na konferenciji prezentirano 19 prezentacija i 9 posterskih izlaganja. Jedna od prezentacija izložena je od strane Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Izlaganje je održao ravnatelj Siniša Golub pod nazivom “Parkovi – spona gradova i prirode (prezentacija knjige objavljene iz pozicije upravljača)”.

Konferencija je organizirana u želji da potakne prepoznavanje važnosti te predstavljanja principa i trendova u očuvanju urbane i periurbane prirode, a održala se pod visokim pokroviteljstvom gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Konferencija je programom željela osigurati razmjenu znanja i iskustva stručnjaka i javnosti o očuvanju urbane i periurbane bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti i njezinoj ulozi u prilagodbi klimatskim promjenama i održavanju kvalitete života stanovnika urbanih cjelina.