Održan 17. Skup stručnih službi

I ove godine ponosno smo predstavili svoj rad na 17. Skupu stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se ove godine održao u Nacionalnom parku Brijuni. Stručni skup održao se 10. do 12. listopada 2023. godine, a domaćini i suorganizatori su Javna ustanova Nacionalni park Brijuni i Javna ustanova Natura Histrica. Stručni skup imao je i međunarodni značaj jer su na njemu sudjelovali i kolege iz Slovenije.

Sudjelovalo je 120 djelatnika različitih institucija javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog inspektorata, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, udruga Biom i Sunce.

Prvog dana Skupa održan je niz predavanja djelatnika Ministarstva i javnih ustanova na temu očuvanja i restauracije prirode, uključujući i Okrugli stol o obnovi prirode na kojem su sudjelovali ravnatelj Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič, Vesna Cetin Krnjević iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te djelatnici Ministarstva Ana Kobašlić, Ramona Topić, Gabrijela Šestani i Aljoša Duplić.

Drugog dana Skupa djelatnice Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode tijekom drugog dana Stručnog skupa predstavile su rad ustanove kroz izlaganja na temu: Tko to tamo pluta pa ga mičemo s puta? (Sara Srša i Ivana Rojko), predavanje o invazivnim vrstama na području Međimurske županije i Studijsko putovanje u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ (Mihaela Mesarić). Nakon jutarnjih predavanja održan je stručni terenski obilazak rijeke Mirne i Motovunske šume u vodstvu i organizaciji djelatnika Javne ustanove Natura Histrica i uz potporu djelatnika Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma.

Trećeg i zadnjeg dana Skupa održane su prezentacije različitih tema područja rada javnih ustanova, a Skup je završio panel raspravom o aktualnim temama i pitanjima za ravnatelja Uprave za zaštitu prirode Ministarstva Igora Kreitmeyera, načelnika Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti Josip Hrena i ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša prirode Aljošu Duplića.