Održana završna konferencija projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ navodi se kao najambiciozniji i najveći projekt osnaživanja sustava zaštite prirode koji se trenutno provodi u Hrvatskoj. Završna konferencija projekta održana je u petak, 3. studenog 2023. godine, u Zagrebu u restoranu Maksimir.

Projekt je započet u rujnu 2017. godine, a završava 30. studenog 2023. godine. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode (UZP) korisnik je projekta, partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ZZOP), a javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i Hrvatske vode suradnici su na projektu. Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u ekosustavima kopnenih voda, izradom plana financiranja te jačanjem individualnih i organizacijskih kapaciteta za učinkovito upravljanje te podizanjem svijesti javnosti o važnosti očuvanja područja ekološke mreže (EM). Time Republika Hrvatska ispunjava obvezu kao država članica EU sukladno dvjema direktivama, Direktivi o staništima i Direktivi o pticama.

Isporuke projekta potvrđuju ispunjenje cilja: izrađeni su planovi upravljanja za 374 područja EM (od minimalno predviđenih 200), što je 65 % područja EM (od minimalno 40 % zadanih), održano je ukupno 14 programa edukacija za jačanje kapaciteta dionika (od minimalno 5 edukacija), nabavljeno je 64 vozila i 25 plovila za jačanje kapaciteta ustanova. Izrađeno je 9 programa zaštite, njege i obnove šuma, definirani su SMART ciljevi i mjere očuvanja za 7 grupa nedovoljno poznatih vrsta (6 vrsta kornjaša, 7 vrsta leptira, 2 vrste rakova, 36 vrsta riba, 111 vrsta ptica, 1 vrstu dupina i 17 vrsta flore na 15 stanišnih tipova). Izrađen je i donesen Program financiranja ekološke mreže Natura 2000 (PAF), donesene su mjere očuvanja slatkovodnih ekosustava te je izrađen Priručnik za provedbu mjera očuvanja i Terenski priručnik s detaljnim opisom načina izvođenja mjera. Sustav Bioportal je nadograđen i provedeno je istraživanje javnog mnijenja o zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti u Republici Hrvatskoj. Šira javnost je o očuvanju ekološke mreže Natura 2000 i prirode općenito doznala kroz kampanju Poslušaj glas prirode!.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje Nacionalnim parkom Paklenica, Natalija Andačić, na konferenciji je podijelila je vlastito iskustvo u provođenju ovog projekta. Sudionicima su se obratili ravnatelj Uprave za zaštitu prirode, Igor Kreitmeyer, i ravnatelj Zavoda za zaštitu prirode, Aljoša Duplić. Istaknuli su važnost ovog projekta koji je temelj za buduće izazovno razdoblje te ozbiljno upravljanje zaštićenim područjima jer nam slijedi provoditi prioritetne aktivnosti obnove prirode.