Početak projekta Zlikovci u prirodi

Kada je u ekosustavu strana vrsta vrlo zastupljena i negativno utječe na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi i gospodarstvo, smatramo je invazivnom stranom vrstom (eng. Invasive Alien Species, IAS). S globalizacijom i rastom svjetske trgovine, ekonomije i turizma, raste i broj stranih i invazivnih stranih vrsta u cijelome svijetu, uključujući i Međimurje. Djelatnici Međimurske prirode kroz projekt „Zlikovci u prirodi“ usmjerit će se na kontrolu širenja populacija četiri invazivne strane vrste u Međimurju. Projekt je započeo 1. rujna 2023. godine, a financira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100% iznosu kroz Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023). Ukupna vrijednost projekta je 189.121,24 eura, a provodit će se do 30. rujna 2027. godine.

Zljezdasti-nedirak-naslovna_resize-1
Žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera)

Cilj projekta “Zlikovci u prirodi” je kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta (žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera), prava svilenica (Asclepias syriaca), Mantegazzijeva šapika (Heracleum mantagazzianumi), crvenouha kornjača (Trachemys scripta) u Međimurskoj županiji na prioritetnim lokacijama koje su utvrđene u okviru projekta “Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta po skupinama”.

Za vrstu žljezdasti nedirak odabrane su četiri lokacije kontrole širenja, za pravu svilenicu i Mantegacijevu šapiku dvije, a za invazivnu vrstu kornjače Trachemys scripta sedam. Kroz četiri godine, na navedenim lokacijama pratit će se stanje navedenih invazivnih stranih vrsta, obavljati uklanjanje i zbrinjavanje vrsta, a na odabranim prioritetnim lokacijama sa žljezdastim nedirkom i pravom svilenicom radit će se i obnova staništa zavičajnom vegetacijom. Osigurat će se i oprema potrebna za provođenje kontrole invazivnih stranih vrsta (bespilotna letjelica, dalekozor, oprema za obnovu staništa). Za kornjače Trachemys scripta izradit će se sunčališta za izlovljavanje jedinki, dok će se biljne vrste uklanjati mehaničkim metodama. Nabavit će se i teretno vozilo s prikolicom te gumeni čamac s pripadajućom opremom koje će se ujedno koristiti za prijevoz biljnog materijala, ali i kornjača do prihvatnog centra. Provest će se i edukacije relevantnih dionika s ciljem jačanja svijesti javnosti i u svrhu potpore u kontroli i sprječavanju njihovog širenja. Tijekom čitavog trajanja projekta provodit će se i medijska kampanja, a djelatnici će svoje znanje proširiti QGIS edukacijom radi potrebe izrade godišnjih Izvještaja.

Cigansko-perje_resize
Prava svilenica (Asclepias syriaca)

Ozbiljnost pokrivenosti područja te utjecaja invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost Međimurske županije potvrđeno je i preliminarnim terenskim istraživanjem. Na obiđenim lokacijama navedene četiri vrste zabilježene su uz mnogo drugih invazivnih stranih vrsta. Najčešće zabilježene su zlatnica, dvornici, ambrozija, ali i mnoge druge vrste manje poznate javnosti.

Mantegacijeva sapika_resize
Mantegazzijeva šapika (Heracleum mantagazzianumi)

Ukoliko u prirodi uočite invazivnu stranu vrstu, možete ju prijaviti putem aplikacije ili web obrasca za dojavu nalaza na službenoj web stranici INVAZIVNE STRANE VRSTE. Time doprinosite ranom otkrivanju novih stranih vrsta u Hrvatskoj te sprječavanju njihovog širenja.

Invazivna-vrsta-kornjace-Trachemys-scripta_resize
Crvenouha kornjača (Trachemys scripta)

Piše: Ivana Horvat, stručna suradnica za opće poslove zaštite prirode

invazivne strane vrste logo IAS projekt CMYK