GODIŠNJAK Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode za 2023. godinu

GODIŠNJAK Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode za 2023. godinu nastao je u sklopu redovnog rada ustanove, a autori tekstova su djelatnici. Na 100 stranica u crno-bijeloj boji, kroz tekstove i fotografije, istaknuta su najvažnija postignuća i izazovi s kojima su se suočili tijekom godine. Godišnjak je svojevrsna ukoričena vremenska kapsula. Podijeljen je na nekoliko poglavlja: Kronologija događaja 2023., Godina 2023. kao takva, Čuvari prirode: crtice za povijest, Naučene lekcije i dobra iskustva, Pogled u budućnost i Na kraju krajeva. Urednik knjige je mr. sc. Siniša Golub, za grafičko oblikovanje i prijelom zaslužan je Saša Bogadi, a naslovnicu je oblikovala Roberta Radović. Godišnjak je tiskan u 500 primjeraka te ga možete besplatno nabaviti u sjedištu Međimurske prirode, na adresi Trg međimurske prirode 1, Križovec.