NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine – ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

MEĐIMURSKA PRIRODA Javna ustanova za zaštitu prirode Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće RAVNATELJ KLASA: 112-01/24-01/1 URBROJ: 2109-63-01-24-14 Križovec, 19. veljače 2024. Temeljem čl. 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije 11/22) te Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku Natječaja za...

NATJEČAJ za zapošljavanje Suradnika za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana – ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

MEĐIMURSKA PRIRODA Javna ustanova za zaštitu prirode Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće RAVNATELJ KLASA: 112-02/24-01/1 URBROJ: 2109-63-01-24-10 Križovec, 19. veljače 2024. Temeljem čl. 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije 11/22) te Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku Natječaja za...

OKONČANO: NATJEČAJ za zapošljavanje Suradnika za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana.

Na temelju članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije br. 11/2022) i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-01) od 19. siječnja 2024., ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje Suradnika za financije i računovodstvo  unutar Odsjeka...

OKONČANO: NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

Na temelju članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije broj 11/2022) i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-01) od 19. siječnja 2024., ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju unutar...