Obavijest o provođenju javne rasprave

Temeljem čl. 56.a i 138. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) te Odluke upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode o upućivanju...

Obavijest o provođenju javne rasprave

Temeljem čl. 56.a i 138. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) te Odluke upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode o upućivanju...