18. travnja – Međimurski dan rijeke MURE

18. travnja 2001. godine, Skupština Međimurske županije proglasila je zaštitu nad ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM RIJEKE MURE na području Međimurske županije. Bio je to veliki uspjeh zaštitarskih ideja čiji su nositelji tijekom 1990.-ih godina na različite načine skretali pozornost najšire javnosti na prirodne vrijednosti i relativnu očuvanost rijeke Mure i šireg okolnog prostora uz rijeku Muru u Međimurju.

Od siječnja 2007. godine, aktivno upravljanje Značajnim krajobrazom rijeke Mure u Međimurju (prema Zakonu o zaštiti prirode) provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije. Ustanova je utemeljena 2006. godine, a danas u njoj na stručnim i nadzorničkim poslovima radi četvero djelatnika (ravnatelj, stručna suradnica, te dva nadzornika-pripravnika).

Od veljače 2008. godine, ZKRM postao je sastavni dio preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava. Taj park proteže se kroz čak pet hrvatskih županija, a Međimurje je jedina regija koja na svojem teritoriju ima obje rijeke u sastavu tog parka. Proglašenje punopravne zaštite nad područjem Regionalnog parka očekuje se do srpnja 2010. godine.

Međimurski dan rijeke Mure ove će se godine obilježiti više puta tijekom 2010. godine, nakon što Ministarstvo kulture odobri sredstva za provedbu projekta upoznavanja javnosti s činjenicom zaštite Regionalnog parka Mura-Drava. (Javna ustanova je taj projekt uputila na Min-kulture, a povratni odgovor još se čeka). Projektom su planirane različite aktivnosti s ciljem informiranja svih čimbenika koji svojim radom posredno ili neposredno utječu na stanje zaštićenih područja uz rijeke Muru i Dravu. Između ostalog, planirana je i međunarodna konferencija na temu očuvanja Mure i Drave u Republici Hrvatskoj, koja bi se trebala održati u listopadu 2010. godine.

U sklopu svojih stručnih aktivnosti, Javna ustanova uz pomoć nezavisnih stručnjaka obavlja nekoliko važnih istraživanja, rezultati kojih će biti poznati do kraja 2010. godine. Istraživanja su usmjerena na invazivne vrste u rijeci Muri (posebno ribe i rakovi), te na autohtonu herpetofaunu (vodozemci i gmazovi) unutar ugroženih prirodnih staništa uz Muru (rukavci, mrtvice i sl.).

2010. godina proglašena je od strane Ujedinjenih naroda i Međunarodnom godinom biološke raznolikosti (http://www.cbd.int/2010/welcome/) pa su sve aktivnosti oko rijeke Mure ujedno vezane i uz provedbu ciljeva zaštite biološke raznolikosti unutar zaštićenog područja uz našu sjevernu rijeku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *