Herpetofauna uz Muru – znanstveni rad

Priznati mladi stručnjaci dr. Olga Jovanović i Goran Šafarek, dipl.ing. ovih dana dovršavaju svoja istraživanja herpetofaune (vodozemaca i gmazova) uz rijeku Muru u Međimurju. Istraživanja se provode u sklopu stručno-znanstvenog rada Javne ustanove, uz dozvolu nadležnog Ministarstva kulture RH.

Rezultati istraživanja biti će objavljeni krajem 2010. godine, te će se koristiti kao input za izradu Plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava.