MURA – od izvora do Međimurja

Zbog zaštite prirode i uštede na poštarini, ovu POZIVNICU šaljemo samo e-mailom i putem naših web-stranica. Smatrajte se pozvanima na projekciju prvog međimurskog filma o rijeci Muri snimljenom od strane međimurske kreativne ekipe na odabranim lokacijama  u izvorišnom dijelu Mure u Austriji, te u samom Međimurju tijekom 2010. godine.