Postavljanje žičane mreže za zaštitu dabra

Na dionici između dva stara rukavca rijeke Drave na predjelu Otoka kod Preloga, dana 26. studenog 2011. godine postavljena je žičana mreža na odbojnu ogradu. Na toj lokaciji utvrđeno je da postoje staze kojima dabrovi (lat. Castor fiber) prelaze preko prometnice između dvije vodene površine, pri čemu učestalo stradavaju zbog naleta vozila. Organizator akcije bio je prof.dr.sc. Marijan Grubešić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje). Osim lokalnih lovačkih društva na akciji su sudjelovali i djelatnici Javne ustanove. Dogovorena je buduća suradnja Javne ustanove sa Šumarskim fakultetom vezano uz zaštitu i monitoring dabra.