Monitoring biljnih vrsta u travnju

Kockavica 2013.

Temeljem Godišnjeg programa rada tijekom mjeseca travnja djelatnici Međimurske prirode su i ove godine proveli redoviti godišnji monitoring kockavice (Fritillaria meleagris) i crnkaste sase (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) na području Međimurske županije koji je uključivao obilazak lokacija, prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija prema standardiziranim metodama za inventarizaciju i praćenje vaskularne flore.  Ukoliko je i Vama poznati neki od lokaliteta kockavice ili crnkaste sase, molimo da nam se obratite i tako pridonesete očuvanju ovih strogo zaštićenih biljaka. Kockavica nastanjuje vlažne livade, riječne doline te svijetle, otvorene i vlažne šikare i šume, a stanište crnkaste sase  su suhi travnjaci i u sklopu pješčarske vegetacije.

GE DIGITAL CAMERA