MEĐIMURSKA PRIRODA kao ustanova

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije svoj operativni rad započinje 2007. godine. Osnovana je temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05), od strane Međimurske županije dana 28.10.2005. godine. Prvo Upravno vijeće Ustanove imenovano je 03.02.2006. godine, a upis u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu izvršen je dana 07.03.2006. godine.

Zbog praktičnosti u pravnom i svakom drugom poslovanju, tijekom 2013. godine došlo je do promjene (skraćenja) službenog naziva ustanove koji sada glasi:

MEĐIMURSKA PRIRODA – Javna ustanova za zaštitu prirode

 LOGOTIP ustanove je jednak od prvih dana rada ustanove i u njegovom izgledu nije došlo do promjene.

 

001

Počevši s radom u siječnju 2007. godine, bez ureda i opreme, sa samo jednim djelatnikom, ustanova je do 2013. godine ostvarila brojne strateške ciljeve od kojih se izdvajaju:

  • vlastite nekretnine za urede i Centar za posjetitelje (Križovec i Frkanovec)
  • 5 stalnih djelatnika (4 stručna visokoobrazovana djelatnika i jedna KV djelatnica na poslovima održavanja objekata i tehničkih postrojenja)
  • skroman, ali efikasan vozni park od 3 vozila
  • ulaganje =1.900.000 kuna od strane MZOIP-a (putem NIP programa)
  • svi djelatnici imaju položen stručni ispit za nadzornika zaštićene prirode (po čemu smo jedinstvena ustanova u RH)
  • nakladnička djelatnost i edukacija svih koje zanima zaštita prirode

Jedno od najvažnijih ostvarenja jest rad na terenu kojeg provode djelatnici predani svojem poslu. Međimurska županija shvatila je važnost zaštite prirode, a dvije općine – Nedelišće i Podturen – dodatno podupiru rad ustanove sufinanciranjem rada nadzornika.

Na temelju vidljivih rezultata našeg rada, na ugledu kojeg uživamo u Međimurju i izvan njega, posebno u stručnim krugovima, s ponosom na svojim službenim odorama nosimo znak:

0001