Seminar nadzornika zaštićenih područja

Nadzornici Međimurske prirode sudjelovali su na 13. Seminaru nadzornika zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj. Seminar nadzornika održao se 21. i 22. svibnja 2013. godine u Trogiru pod organizacijom Ministarstva zaštite okoliša i prirode u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, Javnom ustanovom ”Nacionalni park Krka” i Svjetskim fondom za zaštitu prirode (WWF) u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP).

Na seminaru su, osim nadzornika iz cijele Hrvatske, sudjelovali i predstavnici nadzorničkih službi (rendžera) iz susjednih zemalja: Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije, te predstavnik Svjetske rendžerske organizacije (IRF) iz Velike Britanije.

Sl.1. Radni dio seminara održan u Trogiru

Sl.1. Radni dio seminara održan u Trogiru

Nadzorna služba zaštite prirode djeluje sukladno ovlastima i obavezama propisanim Zakonom o zaštiti prirode. Skorim ulaskom Hrvatske u EU i obvezujućim proglašenjem ekološke mreže Natura 2000, povećavaju se i poslovi nadzorne službe što predstavlja novu ozbiljnu i zahtjevnu zadaću u brizi i zaštiti prirodnih vrijednosti svakog zaštićenog područja. Zbog još uvijek dobro očuvane bioraznolikosti, ali i kao mehanizam zaštite, nešto manje od 30% Hrvatske, ulaskom u EU, postati će dio ekološke mreže Natura 2000.

Novim Zakonom o zaštiti prirode, koji uskoro ide u drugo čitanje u Hrvatski sabor, nadzor aktivnosti u ekološkoj mreži povjeren je nadzornoj službi koja je u većini slučajeva prvi i jedini predstavnik zaštićenog područja. Shvaćajući važnost edukacije, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz ovaj seminar, organizira i brojne druge radionice i treninge, tako da su svi nadzornici obuhvaćeni pojedinim vidom edukacije.

Sl.2. Terenski obilazak u Nacionalnom parku Krka

Sl.2. Terenski obilazak u Nacionalnom parku Krka