Košnja Bedekovićevih graba

Košnja Bedekovićevih grabaNa području Međimurja nalazi se velik broj vlažnih livada koje su stanište značajnih biljnih i životinjskih vrsta. Spomenik prirode Bedekovićeve grabe su jedan od tih lokaliteta na kojima su uz brojne druge vrste najznačajnije leptiri – Maculinea teleius i Maculinea nausithous. Kako bi se na vlažnim livadama održale ove kritično ugrožene i strogo zaštićene vrste danjih leptira određene aktivnosti su neophodne, a to su dva otkosa godišnje – košnja za sijeno i otavu u tradicionalnom razdoblju pa su tako u proteklom razdoblju Bedekovićeve grabe pokošene.

Aktivnosti koji nisu poželjne na lokalitetu jer ugrožavaju stanište, vrste i procese su gradnja objekata, iskop ili nasipavanje livada, odlaganje otpada, prenamjena livada, primjena pesticida, primjena umjetnih gnojiva i otrovnih tvari, ispaša, branje i uništavanje samoniklog bilja, melioracijski zahvati, regulacija potoka, ispuštanje otpadnih voda, ubijanje, ozljeđivanje, hvatanje ili ometanje razvoja populacije velikih livadnih plavaca, uništavanje mravinjaka, paljenje vatre, grmlja, korova itd.