Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. godine

ZRS_logo_front

Razvojna strategija Međimurske županije dokument je čija je osnovna svrha usmjeravanje razvojnih procesa u Međimurskoj županiji s ciljem osiguravanja uvjeta za održiv rast i razvoj te u konačnici postizanje veće kvalitete života svih stanovnika. Ujedno, riječ je o preduvjetu za korištenje sredstava strukturnih fondova.

 

“Međimurska priroda” kao javna ustanova uključila se u proces izrade Strategije koja je još uvijek na snazi (2011-2014.), a uključit će se i u izradu novog dokumenta koji će definirati razvojne prioritete za period do 2020. godine.

Proces je od izrazitog značaja za Međimurje, a vodi ga REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje: www.redea.hr