Održana edukacija za ribolovna društva MŽ

Račica s jajimaMeđimurska priroda je u suradnji sa Savezom športskih ribolovnih društava Međimurske županije u petak 13. prosinca 2013. godine održala edukaciju na temu „Rasprostranjenost i značajke slatkovodnih rakova u vodama Međimurske županije“. Predstavnici ribolovnih društava upoznali su se s vrstama slatkovodnih rakova koji obitavaju na području Međimurske županije s posebnim naglaskom na razlike između riječnog i signalnog raka te na koji način oni mogu pridonijeti zaštiti riječnog raka. Također su predstavljeni rezultati monitoringa koji je proveden u srpnju i kolovozu 2013. godine.

 

Edukacija

Tijekom ljetnog razdoblja 2013. godine mag. ekologije i zaštite prirode Sara Janković je u suradnji s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode provela terensko praćenje (monitoring) populacije slatkovodnih rakova na određenim lokalitetima naše županije. Na svega nekoliko lokacija nalaze se riječni rakovi (Astacus astacus) te je u upravljanju tim područjima bitan aspekt i edukacija članova ribolovnih društava koji djeluju na tim vodama. Svi prisutni su pokazali veliki interes za predmetnu temu te je za sljedeću godinu dogovorena daljnja suradnja vezano uz ovu tematiku te druga zajednička pitanja.

Sudionici