Prijavite zlikovce putem aplikacije!

Šteta koju uzrokuju invazivne strane vrste u Europskoj uniji iznosi otprilike 12,5 milijardi eura godišnje! Podatak je to koje su na predstavljanju aplikacije „Invazivne vrste u Hrvatskoj‟ iznijele Sandra Slivar i Tanja Mihinjač, predstavnice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (Odjel za invazivne...

Stigla mobilna aplikacija za prijavu invazivnih vrsta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je mobilnu aplikaciju Invazivne vrste u Hrvatskoj koja je namijenjena široj javnosti te putem koje građani mogu slati dojave o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta koje uoče u prirodi. Mobilna aplikacija Invazivne vrste u Hrvatskoj izrađena je u okviru projekta Uspostava nacionalnog sustava za...

Rapidni nestanak međimurskih travnjaka

Već smo u osnovnoj školi učili što su travnjaci, ali ipak, podsjetimo se o čemu se radi. Travnjak je životna zajednica s travama u kojima ima vrlo malo ili uopće nema drveća. U Međimurju to su livade koje je potrebno redovito kositi i pašnjaci na kojima pase stoka. Travnjaci su...

Košnja unutar Ekološke mreže Natura 2000

Jedno od zaštićenih područja Ekološke mreže Natura 2000 kojim upravlja Međimurska priroda je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove pod nazivom Međimurje (kod područja HR2001346). Na tom području nastojimo očuvati staništa nizinskih košanica, posebno onih na kojima raste biljka ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis) o kojoj su ovisni ugroženi leptiri...