Prijavite zlikovce putem aplikacije!

Sandra Slivar i Tanja Mihinjač
Sandra Slivar i Tanja Mihinjač u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu

Šteta koju uzrokuju invazivne strane vrste u Europskoj uniji iznosi otprilike 12,5 milijardi eura godišnje! Podatak je to koje su na predstavljanju aplikacije „Invazivne vrste u Hrvatskoj‟
iznijele Sandra Slivar i Tanja Mihinjač, predstavnice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (Odjel za invazivne vrste). Prezentaciju su održale u Križovcu 15. lipnja u sjedištu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Tom prigodom podsjetile su i na njihovu definiciju: Invazivna strana vrsta (IAS) je strana vrsta koja negativno utječe na bioraznolikost,usluge ekosustava, zdravlje ljudi ili uzrokuje ekonomsku štetu na području u koje je unesena.

Mobilnu aplikaciju „Invazivne vrste u Hrvatskoj‟ izradilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Namijenjena je široj javnosti kao bi građani mogli slati dojave o nalazima stranih i invazivnih vrsta koje opaze u prirodi. Cilj aplikacije je razviti mrežu istraživača amatera na terenu koji će dojavljivati i dijeliti nalaze stranih i invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj. Time će pridonijeti kartiranju stranih i invazivnih stranih vrsta te ranom otkrivanju novih stranih invazivnih vrsta u Hrvatskoj. Sandra Slivar i Tanja Mihinjač predstavile su praktičnu primjenu aplikacije.

aplikacija invazivne vrste
Aplikacija je predstavljena u dvorani “Kukuvija”

Na području Međimurske županije zabilježena je problematika „invazivaca‟ kao što su žljezdasti pajasen, ambrozija, amorfa ili čivitnjača, cigansko perje, divovski svinjski korov, žljezdasti nedirak, tigrasti komarac, hrastova mrežasta stjenica, riba babuška, školjka raznolika trokutnjača, barska nutrija, crvenouha kornjača, signalni rak i druge. Invazivne strane vrste jednom kada se udomaće u ekološke sustave koji im nisu prirodni teško se uklanjaju pa je prevencija najbolji put borbe protiv invazivnih vrsta. Više o invazivnim vrstama na području Međimurja i našim „zlikovcima‟ saznajte u publikaciji koju možete preuzeti OVDJE.

Na internetu potražite stranicu www.invazivnevrste.hr gdje možete dobiti informacije o stranim i invazivnim vrstama, skenirati QR kod i preuzeti aplikaciju, ali i direktno prijaviti nalaz strane i invazivne vrste. Kad ste na terenu mobilna aplikacija „Invazivne vrste u Hrvatskoj‟ neka postane vaš novi alat!

aplikacija invazivne vrste

aplikacija invazivne vrste