Obnova klupa u Žabniku

“Međimurska priroda” obnovila je dvije klupe za odmor posjetitelja Regionalnog parka Mura-Drava na lokalitetu Žabnik u Općini Sveti Martin na Muri. Riječ je o jednom od najposjećenijih lokaliteta u regionalnom parku u Međimurju. Dotrajale klupe bile su postavljene prije punih 12 godina u sklopu projekta “Zeleni plan za Međimurje”. Nosiva konstrukcija još se drži, no drvene letve su dotrajale, pa su ih čuvari prirode Velimir Bašek i Zvonimir Varga, u sklopu redovnog održavanja mobilijara u parku, zamijenili novima. Klupe su obnovljene o trošku javne ustanove, a iz prihoda od prodaje ulaznica u RP Mura-Drava. To je jedno od neposredno vidljivih ulaganja prihoda od prodaje ulaznica u zaštićeno područje, s ciljem poboljšanja infrastrukture za posjetitelje i lokalno stanovništvo koje koristi park za rekreaciju.

IMG_9330