Bregunice i pčelarice oko nas

Bregunice_rupeUz brojne vrste ptica Regionalnog parka Mura-Drava jedna od ugroženijih je bregunica (Riparia riparia) čija brojnost opada zbog uređivanja prirodnih tokova rijeka, njihovim kanaliziranjem, izgradnjom obaloutvrda i sl. Ova ptica selica je gnjezdarica nizinske Hrvatske pa tako i naše županije.

Bregunice se gnijezde od kasnog travnja do kolovoza u strmim i odronjenim obalama rijeka te po okolnim šljunčarama i raznim kopovima. Gnijezde se u kolonijama koje često broje manje od 50 parova, ali ponekad mogu biti i veće. Gnijezdo je tunel u strmoj odronjenoj obali prosječne duljine oko 70 cm (pa do 1 metar). Prikladnost mjesta za gniježđenje ovisi o njegovoj sklonosti eroziji – za gniježđenje preferiraju svježe odrone u kojima mogu iskopati svježe rupe. Uz njih često gnijezde i pčelarice (Merops apiaster) – kao što je slučaj i u Međimurju. Ukoliko se ovih dana uputite na prostor Regionalog parka Mura-Drava moći ćete uživati u prizoru gniježdenja ovih zanimljivih vrsta ptica.

Pčeralica i bregunica

 

Kako razlikovati pčelaricu i bregunicu?
Bregunica, najmanja europska lastavica (duljine 12 cm), je odozgo zemljano smeđa, preko bijelog donjeg dijela proteže se smeđa prsna traka, dok na plitko rašljastome repu nema bijeloga. Let joj je lagan, živahan i često brz, a glasanje piskutavije i manje glazbeno nego u lastavice i piljka.
Pčelarica je veća (duljine 27-29 cm) živo obojena, dugorepa ptica s dugim i blago zakrivljenim kljunom. Uglavnom je plavozelena, s kestenjastom glavom i plaštem, žutim leđima i grlom, crnom prsnom trakom i širokom očnom prugom.
Također, na područjima gniježđenja možemo dobro razlikovati i njihove “rupe”. Rupe od pčelarica imaju na donjem dijelu dva izraženija “zareza”.Rupe

Fotografije: Međimurska priroda (2014.)