Uspješan “Pohod uz Muru”

WWD_1Kao što smo najavili, i ove godine je povodom Svjetskog dana močvarnih staništa održan međunarodni Pohod uz rijeku Muru i to u  Razkrižju u Sloveniji. Preko 300 okupljenih sudionika podržalo je akciju kojom se želi ukazati na veliku važnost močvarnih staništa, a značajan dio sudionika je bio i iz Hrvatske. Na kraju Pohoda dogovoren je ponovni susret  2016. godine uz rijeku Muru u Austriji.

WWD_2

Sudionici Pohoda uz rijeku Muru 2015. godine

Zašto se 2. veljače obilježava Svjetski dan močvarnih staništa?

Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Cilj Ramsarske konvencije je osigurati očuvanje i razumno korištenje močvara u cijelom svijetu, kako u svrhu očuvanja biološke raznolikosti tako i u svrhu osiguranja dovoljno prirodnih resursa za ljude koji ovise o močvarnim sustavima. Močvarna staništa su od velike važnosti radi svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti, predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti, uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode. Ona su genske banke biološke raznolikosti staništa brojnih gospodarski važnih biljnih i životinjskih vrsta, a pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije. Zbog stalne prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturnu vrijednost.

Močvarna staništa su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa. U zadnjih 50 godina izgubljeno je 50 % močvarnih područja u svijetu. Cilj Ramsarske konvencije je osigurati očuvanje i razumno korištenje močvara u cijelom svijetu, kako u svrhu očuvanja biološke raznolikosti tako i u svrhu osiguranja dovoljno prirodnih resursa za ljude koji ovise o močvarnim sustavima, a to smo svi mi!.

Podsjetimo da Hrvatska ima pet Ramsarskih područja: parkove prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, planirani park prirode -Delta Neretve te ornitološki rezervat ribnjaci Crna Mlaka.