Godišnji seminar čuvara prirode

Čuvari prirode Međimurske prirode sudjelovali su na 15. Godišnjem seminaru čuvara prirode održanom 7. i 8. svibnja 2015. godine u Premanturi u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode u suradnji s Javnom ustanovom Kamenjak.

Prvi dio seminara održan je u Autokampu saveza slijepih u Premanturi gdje su održana brojna edukativna predavanja sa primjerima iz prakse. Na početku seminara skupu se predstavio domaćin Javna ustanova Kamenjak i upoznao sudionike s prirodnim vrijednostima značajnog krajobraza Gornji i Donji Kamenjak. U nastavku seminara podnijeto je izvješće o radu čuvara prirode u 2014. godini, kao i izvješće sa Svjetskog kongresa zaštićenih područja održanog u Sydneyu 2014. godine. S ciljem jačanja regionalne suradnje među službama nadzora zaštićene prirode, na seminaru su se sudionici, osim sa slučajevima iz prakse čuvara prirode u Hrvatskoj, upoznali i sa zaštićenim područjima i službama nadzora gostiju iz Italije (Regionalni park Maremma i služba Corpo Forestale) i Slovenije (Regionalni park Škocjanske jame). U nastavku su održana zanimljiva izlaganja na aktualne teme iz područja nadzorne službe sektora zaštite prirode.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADrugi, terenski dio seminara održan je na Kamenjaku, gdje su sudionici imali prilike upoznati jedan dio područja kojim upravlja Javna ustanova Kamenjak kao i saznati nešto više o problemima i postupanjima njihovih čuvara prirode.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA