Okončan projekt “Tri rijeke=Jedan cilj”

LOGO_THREE_RIVERSDana 30. studenog 2015. godine okončan je projekt “Tri rijeke=Jedan cilj” koji se na području prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Hrvatska i Mađarska) provodio od 01. rujna 2014. godine. Na projektu je sudjelovalo ukupno 7 partnera, a ukupni proračun projekta iznosio je =930.662,78 eura. Uskoro opširnije izvješće o rezultatima projekta postignutim u Međimurju.