Istraživanje rijetkih saproksilnih kornjaša u tijeku

Natura2000_logoUdruga BIOM u suradnji s Hrvatskim herpetološkim društvom – Hyla na području Međimurske županije provodi istraživanje dvije vrste kornjaša koje su tek nedavno postale dio Ekološke mreže. Radi se o vrstama Cucujus cinnaberinus i Rhysodes sulcatus, rijetkim saproksilnim kornjašima kojima prijeti nestanak na gotovo cijelom području Europe. Ove godine istraživanje se vrši na području kontinentalne biogeografske regije, uključujući i dva lokaliteta na obalama rijeke Mure na području Međimurske županije. Tijekom narednih nekoliko mjeseci istraživat će se možebitna prisutnost ovih vrsta, kao i pratiti njihova brojnost i aktivnost. Voditelj istraživanja je dr.sc. Toni Koren. Više o rezultatima u narednom razdoblju.

Cucujus cinnaberinus Cucujidae Coleoptera                        Sl. 1 Vrsta Cucujus cinnaberinus

Istraživanje saproksilnih kornjašaSl. 2 Lovne zamke postavljene na lokalitetu istraživanja u poloju rijeke Mure

Tekst i fotografije: dr.sc. Toni Koren