Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama

Međimurska županija jedna je od nekoliko županija u Hrvatskoj koja je prepoznata kao potencijalno stanište za zlatovranu (Coracias garrulus). Iako je zlatovrana do 70-ih godina 20. stoljeća gnijezdila diljem Međimurja, pa i kontinentalne Hrvatske, danas ona u Hrvatskoj gnijezdi samo na području Ravnih kotara u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Zlatovrana, jedna od najljepših ptica Hrvatske, široj javnosti postala je poznata 2009. godine kada je za njen pronalazak u Krapinsko-zagorskoj županiji, jednom od posljednjih poznatih gnjezdilišta te vrste s kraja 80-ih godina, ponuđena nagrada u iznosu od 20.000 kn. U toj županiji nije pronađena, ali su 2010. godine djelatnici Zavoda za ornitologiju HAZU pronašli gnijezdeće parove u Zadarskoj županiji, odnosno u Ravnim kotarima.

Djelatnici Međimurske prirode sudjelovali su na radnom sastanku u prostorijama Zavoda za ornitologiju koji se održao u sklopu projekta “Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) – zlatovrana” kojeg provodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Projekt se provodi u svrhu postizanja i održavanja povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta, između ostalih i za zlatovranu.