MED DVEMI VODAMI: godinu dana projekta

Točno prije godinu dana, 16. srpnja 2018. u Rastokama kod Slunja potpisali smo Ugovor o provedbi projekta koji svojim proračunom i dugoročnim efektom nadmašuje sve dosadašnje projekte u zaštiti prirode Međimurja. Na pripremi projekta radili smo od samog začetka ustanove, a intenzivno u posljednje tri-četiri godine. Projektom će se dovršiti stalni edukacijski postav Centra za posjetitelje u Križovcu, Matulov grunt u Frkanovcu te poveznica svih sadržaja oko Mure u Svetom Martinu na Muri.

U godinu dana provedbe projekta odradili smo:

-niz manjih nabava za provedbu aktivnosti koje doprinose oživotvorenju projekta i njegovoj vidljivosti u javnosti

-započeli snimanje edukativnih filmova na temu prirodnih vrijednosti Međimurja + jedan dokumentarni o samim radovima

-započeli stvaranje opsežne fotomonografije prirodne baštine Međimurja

-proveli nabavu i ugovorili izradu Marketing-plana i razradu suvenira koji će se prodavati u Suvenirnici CZP-a u Križovcu

-proveli javnu nabavu i izabrali izvođača koji će odraditi građevinske radove u Križovcu prije nego se instaliraju finalni interpretacijski sadržaji

-pripremili javnu nabavu za tzv. likovni postav (interpretacija prirodnih vrijednosti u unutarnjem i vanjskom prostoru CZP-a)

 

Na projektu radi troje djelatnika, a u različite kreativne i operativne segmente projekta uključeni su gotovo svi djelatnici Javne ustanove. Projekt na dnevnoj razini iziskuje ogromno ulaganje energije i mikromenadžmenta, kao uostalom i svaki EU financirani projekt. Konačno otvorenje CZP Med dvemi vodami u Križovcu planirano je za proljeće 2020. godine.