Četiri godine Ergele na gmajni Žabnik-Vrhovljan

12630779_10153459100818790_1897852418_oKraj mjeseca studenog 2019. godine označava četiri godine otkako su na gmajnu koja pripada naseljima Žabnik i Vrhovljan u Općini Sveti Martin na Muri pušteni međimurski konji. Riječ je o dosad najvećoj revitalizaciji prirodnog pašnjaka u Međimurju putem vraćanja autohtone ili zavičajne pasmine na područje ispaše veličine 8 hektara.

Podsjetimo, konji su na pašnjak vraćeni u sklopu EU projekta “Tri rijeke = Jedan cilj”. Osam grla kobila kroz svoje bivanje i ispašu na tom pašnjaku polako ali sigurno stvara uvjete za dominaciju zavičajnih vrsta biljaka, te pritom uklanja invazivne i nezavičajne vrste poput sveprisutne ambrozije ili zlatošipke. Ujedno, Ergela ima veliki edukacijski i turistički potencijal, jer je smještena u blizini najposjećenije točke u Regionalnom parku Mura-Drava u Međimurju.

Glavni cilj EU projekta bila je revitalizacija pašnjaka, što ova grla savršeno čine kroz svakodnevno bivanje i ispašu in situ i tako ispunjavaju glavni cilj projekta.

Nakon brojnih godina tapkanja na mjestu drugih dionika o kojima je ovisila sudbina te pasmine, Javna ustanova Međimurska priroda konačno je uspostavila model kojim se pasmina može očuvati uz istovremenu prirodnu revitalizaciju zapuštenog tipičnog prirodnog staništa uz nizinsku rijeku Muru. Zbog izrazito male populacije međimurskog konja, trenutno nema pastuha koji bi mogao oploditi bilo koju od osam ovdje spomenutih kobila.

Na samom pašnjaku angažiran je jedan djelatnik ustanove na puno radno vrijeme, a troškove prehrane konja i veterinarske skrbi osigurava Međimurska županija kroz proračunska sredstva na kontu Javne ustanove Međimurska priroda. Obaveza držanja konja traje pet godina nakon okončanja projekta, točnije do studenog 2020. godine.

Kao dio zavičajne, ali i nacionalne baštine, međimurski konj zaslužuje veću pažnju središnje države. Pritom u obzir treba uzeti i grla u zemaljskom uzgoju, jer ukupno postoji svega 40-ak grla ove pasmine, što nikako nije dovoljno niti za goli opstanak, a kamoli za vraćanje stare slave ove plemenite životinje.

12562818_10153459101128790_1972824490_o

Na fotografiji: Suzy Starija, rodonačelnica stada na Ergeli međimurskog konja – gmajna između Žabnika i Vrhovljana