Urbano šumarstvo u Perivoju Zrinski

Perivoj Zrinski predstavlja srce grada Čakovca i osim povijesnog značaja, perivoj predstavlja i važan estetski element samog grada. Perivoji i gradski parkovi predstavljaju zelenu oazu usred gradskoga sivila i svaki odlazak građana u perivoj ima određeni motiv, bila to rekreacija, zdravlje ili duševni spokoj. Osim navedenih funkcija perivoji održavaju i higijenu grada, upijajući smog i ostale nečistoće iz zraka, tla ili kiše, pa zbog toga stabla u gradskim sredinama pate i podložnija su bržem propadanju.

U području šumarstva posljednjih 15-tak godina u Hrvatskoj se javio pojam urbanog šumarstva. Urbano šumarstvo, kako mu definicija kaže prema Zakonu o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19), je specijalizirana grana šumarstva koja prilikom provođenja radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištima posvećuje posebnu pažnju uzgoju i održavanju ekosustava u urbanim područjima, a obuhvaća i radove čiji je cilj stvaranje što povoljnijih uvjeta za boravak posjetitelja, podizanje estetske i rekreativne vrijednosti prvenstveno urbanih i park šuma te ostalih šuma i šumskih zemljišta koji su izloženi većem broju posjetitelja. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ustrojen je 2005. godine smjer Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša. Dok je urbano šumarstvo posljednjih par godina postaje sve popularnije i počinje se primjenjivati, u zemljama zapadne Europe takav način gospodarenja gradskim zelenilom postoji puno dulje i predstavlja primjer iz kojeg možemo učiti kako upravljati stablima u gradskim perivojima i parkovima.

Perivojem se od proglašenja spomenikom parkovne arhitekture 1975. godine nije ozbiljnije bavilo u smislu procjene stanja vitalnosti stabala. Proglašenjem perivoja zaštićenim područjem stvorila se slika da se u njega ne smije dirati i došlo je do suprotnog efekta gdje je započelo brže propadanje ionako već starih stabala. Sam perivoj proteže se na 14 ha i u njemu se nalazi oko 1000 različitih vrsta listopadnog i crnogoričnog drveća i grmlja. Sa obnovom perivoja kreće se 2017. godine na temelju studije koju je izradio Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog 2014. godine. Projektom revitalizacije predviđeno je uklanjanje bolesnih i dotrajalih stabala, te sadnja novih autohtonih stabala.

Tijekom 2019. godine u perivoju su se usred većih nevremena rušila stabla, pucale krošnje i opadale grane, te je utvrđeno da je potrebno provesti dodatna istraživanja vitaliteta stabala. Tim povodom krajem prosinca i tijekom siječnja u perivoju su stručnjaci iz područja urbanog šumarstva ispitivali zdravstveno stanje 40-tak stabala koja su vizualnim pregledom utvrđena kao opasna za sigurnost posjetitelja perivoja. Različitim instrumentima provjeravali su zdravstveno stanje stabla, od kojih je jedan rezistograf. Pomoću rezistografa ispituje se otpor drvnog tkiva prodiranjem mjerne igle debljine 2,5 mm. Na temelju otpora koji se mjeri na igli, kao i na utrošenoj struji za pokretanje igle, moguće je utvrditi pojavu i područje rasprostiranja truleži. Možda naizgled opasno stablo uz jaču rezidbu i sidrenje krošnje može poživjeti još 40-tak godina. Nakon obavljenih istraživanja izradit će studiju s prijedlogom mjera sanacije.

Provjeru stanja stabala obavljali su mladi stručnjaci iz tvrtke Urbani šumari d.o.o. koji suvremenijim pristupom dijagnostici stanja stabala pokušavaju svakom stablu ponuditi najbolje rješenje, te je njihova misija produžiti svakom stablu životni vijek što je dulje moguće, te su uz njihovu viziju sva stabla u gradskim parkovima zdrava i sigurna. Više o uslugama tvrtke pročitajte na njihovoj službenoj stranici: https://urbani-sumari.hr/hr/

Posjeduju certifikat za izradu studija i planova upravljanja veteranskim stablima, pa je tako uz njihovu pomoć platana u Nedelišću sigurna i zdravija, te joj je produžen životni vijek.

..