Eco Bridge ≠ Obnova SPA Perivoj Zrinski

Rijetko koji projekt podigao je toliko prašine kao projekt akronima „Eco Bridge“ i to već prije provođenja samih aktivnosti. Konkretno, jedna aktivnost projekta posebno je „bocnula“ javnost, a to je obnova Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski u Čakovcu. Nažalost, tu je došlo do poistovjećivanja te aktivnosti s cijelim projektom te...

Međimurska priroda kao lovoovlaštenik

Uz širok spektar različitih poslova koje obavlja naša ustanova, od onih primarnih određenih zakonom pa do raznih neobaveznih aktivnosti kojima se bavimo jer smatramo da su važne za prirodu ili naše dionike, Međimurska priroda je i lovoovlaštenik. Lovoovlaštenik ili ovlaštenik prava lova je pravna ili fizička osoba koja ima pravo lova na određenom...

Hoće li doći do EKOCIDA?

Posljednjih tjedana, pojam „ekocid“ često se spominje u kontekstu revitalizacije Perivoja Zrinski koja će se obaviti u sklopu projekta Eco Bridge. Prema definiciji, ekocid je potpuno razaranje nekog područja čovjekovom djelatnošću, posebno kemijskim i biološkim sredstvima koja u potpunosti mijenjaju postojeće ekosustave, a plodne ravnice ili šume pretvaraju u mrtva,...

Aktualnosti u provedbi projekta “Eco Bridge”

Projekt akronima "Eco Bridge", financiran iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska u dvanaestom je mjesecu provedbe. S obzirom da je trajanje projekta 24 mjeseca, nalazimo se točno na polovici provedbe projekta. Kako to obično biva u provedbi projekata, glavnina aktivnosti provodi se u drugoj polovici polovici trajanja projekta. Isti...