Ljubav prema Muri u doba korone

Dana 18. travnja 2001. godine Skupština Međimurske županije zaštitila je širi prostor uz rijeku Muru kao Značajni krajobraz te na taj dan obilježavamo Međimurski dan rijeke Mure. Iako se rijeka Mura štiti kao prostor od kojeg imamo višestruke koristi u ovo vrijeme izolacije uviđamo i pomalo zaboravljenu važnost prirodnih prostora, a to je da nam pružaju prostor za rekreaciju, odmor i danas posebno važno: mjesto gdje se možemo izdvojiti.

Ujedno i vidimo kako su dijelovi prirode koji su namijenjeni za šetnje ovih sunčanih proljetnih dana prepuni ljudi. Ponekad do te mjere da moraju reagirati službene osobe s obzirom da se stvara takva gužva da je nemoguće održavati propisan razmak. A neki čak i pod cijenu novčane kazne nastavljaju druženje i roštiljanje uz rijeke. Čini se da je ljubav prema rijekama važnija od novca, a nekima i od zdravlja. No je li zbilja tako? Štitimo li svi mi rijeke na prikladan način kako bi nam one i dalje pružale mjesta za odmor? Rijeke zapravo traže širok prostor kojim mogu vijugati i teći svojim prirodnim tokom i tako nam pružale najviše bogatstva i koristi. Nažalost, izgradnjom hidroelektrana, izgradnjom kućica za odmor te prenamjenom rijeka za neke druge svrhe one gube svoju primarnu svrhu zbog kojih su one prvenstveno i zaštićene.

A najvažniji razlozi za zaštitu su ti da opskrbljuju pitkom vodom nas, a i naša polja, da su rezervoari ugljičnog dioksida čime nas štite od klimatskih promjena, da nam pružaju uslugu pročišćavanja otpadnih voda, da nam služe kao izvor sirovina ukoliko se oni održivo koriste, ali i da pružaju mjesto za život brojim biljnim i životinjskim vrstama.

Proglašenje rijeke Mure kao zaštićenog krajobraza bio je velik korak u zaštiti prirode u Međimurskoj županiji jer se prvi put zaštitio veći prostor u prirodi Međimurja. No, rijeka Mura nije zaštićena samo kao Značajni krajobraz, ona je zaštićena i u sklopu Regionalnog parka Mura-Drava proglašenog 2011. godine, a njezina važnost je prepoznata i kao dio UNESCO područja: Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav od 2012. godine.

Ali bez obzira kakva naša ljubav prema rijekama bila, osim brige o našem zdravlju moramo i dalje nastaviti brinuti o zdravlju naših rijeka, a posebno rijeke Mure.