Prijavite otpad odbačen u prirodu!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je sustav evidencije odbačenog otpada (ELOO). Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled odbačenog otpada, dostupan je i široj javnosti. Tako i Vi možete obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice. Kako se uključiti i gdje prijaviti? 

Odbačeni otpad možete prijaviti na mrežnoj stranici ELOO na način da se odabere županija, grad/općina, opiše lokacija i vrsta odbačenog otpada te priloži fotografija. Nakon prijave odbačenog otpada od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest kako bi mogli obraditi prijavu.

Više informacija o ELOO pogledajte na letku OVDJE.