11. srpnja: Osam godina RB Mura-Drava-Dunav

Prije osam godina, točnije 11. srpnja 2012. godine, UNESCO je proglasio prekogranični REZERVAT BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV. Time je Međimurje sa svojim prirodnim vrijednostima svrstano na međunarodnu listu onih područja gdje je moguće istovremeno očuvati prirodu i ostvariti lokalni održivi razvoj. Već u prvim godinama nakon proglašenja, taj brand donio nam je dodatne bodove u vrednovanju prijavljenih projekata.

Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura-Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH. Pristupanjem UNESCO-voj mreži rezervata biosfere, prepoznata je izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini. Stručnu podlogu za Regionalni park Mura – Drava i nominacijski materijal za rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav izradio je ex-Državni zavod za zaštitu prirode,  a nominacijski proces i međunarodnu suradnju provelo je i koordiniralo  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz podršku Hrvatskog odbora za UNESCO-v MAB program.

Svaki rezervat biosfere treba ispuniti tri funkcije koje se međusobno nadopunjuju: zaštitnu funkciju, razvojnu funkciju i logističku funkciju. Rezervati biosfere su međunarodno priznati oblik zaštite koji promoviraju skladan suživot čovjeka i prirode odnosno pronalaze rješenja za usklađivanje očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskog razvoja.

Kao i svako drugo zaštićeno područje, i ovaj će rezervat biosfere “živjeti” u onoj mjeri u kojoj ga prihvati lokalno stanovništvo. Tijekom prvih osam godina postojanja ovog RB-a, “Međimurska priroda” promovirala ga je kroz razne aktivnosti, ali uvijek kao dodanu vrijednost Regionalnog parka Mura-Drava, jer bez tog parka UNESCO niti ne bi mogao proglasiti Rezervat biosfere.

 

diploma TBR MDD

 

Akt kojim je UNESCO proglasio Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav