Reportaži “Zaštićena priroda Međimurja” nagrada Velebitska degenija

U Novinarskom domu u Zagrebu u srijedu 22. rujna dodijeljene su nagrade Velebitska degenija. Dodjeljuje ih Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u kategorijama tisak i internet, radio, televizija i fotografija za radove objavljene prošle godine. Zbor novinara za okoliš HND-a i HEP opskrba dodijelili su nagrade Velebitska degenija novinarkama Ani Trcol, Petri Somek i Tajani Petrović Čemeljić te piscu i fotografu Krunoslavu Racu za najbolje novinarske radove o zaštiti okoliša i prirode objavljene tijekom 2020. Radove je prijavilo 39 novinarki i novinara, a na natječaj je stiglo sveukupno 126 novinarskih radova i fotografija.

Međimursku javnost i Javnu ustanovu Međimurska priroda posebice veseli što je novinarka Petra Somek nagrađena u kategoriji tisak i internet za reportažu “Zaštićena priroda Međimurja”, objavljenu u časopisu Meridijani (broj 213). Priroda Međimurja bila je glavna tema tog prošlogodišnjeg izdanja Meridijana.

Detalj nagrađene reportaže na temu međimurske prirode

U istom je časopisu objavljena i fotoreportaža “Proljeće na Velebitu – buđenje gorostasa” ( broj 211.) autora Krunoslava Raca. Tako su Meridijani nagrađeni u dvije od četiri kategorije nagrade Velebitska degenija.