Borba protiv krivolova

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dio svojih aktivnosti usmjerava na borbu protiv krivolova. Nakon što smo početkom godine uspješno proveli akciju uklanjanja ilegalnih lovačkih čeka na području akumulacijskog jezera HE Dubrava u okolici marine Prelog, uključujemo se i u borbu protiv krivolova na prepelice u suradnji s udrugom Biom koja se od 2017. godine bori protiv krivolova kroz projekte praćenja i suzbijanja protuzakonitog lova.

Preko 25 milijuna ptica godišnje bude protuzakonito ubijeno na Sredozemlju, sjeveru Europe i Kavkazu. Samo u našoj zemlji godišnje zbog kriminala protiv ptica strada oko 500.000 jedinki divljih ptica, zbog čega se Hrvatsku smatra jednom od crnih točaka Sredozemlja. Glavni uzroci nestajanja ptica u prirodi su gubitak staništa i klimatske promjene te nezakoniti lov, hvatanje i ubijanje ptica. Zločini protiv ptica javljaju se u različitim oblicima: krivolov, nezakonito ubijanje i hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica, te trgovina divljim vrstama ptica. U Hrvatskoj je redovito prisutno više od 300 vrsta divljih ptica, od kojih trećina vrsta strada u značajnim brojevima zbog kriminala protiv ptica.

Prepelica (Coturnix coturnix). Foto: Maciej Szymanski
Prepelica (Coturnix coturnix). Foto: Maciej Szymanski

Jedna od vrsta koja se najčešće krivolovi je prepelica (Coturnix coturnix). Krivolov je jedan od najvažnijih uzroka zašto je prepelica ugrožena. Prepelica je lovna vrsta koju je prema našim zakonima moguće loviti od 21. 8. do kraja listopada. No, rijetki su oni koji prepelicu love na legalan način. Prepelica se krivolovi uz pomoć zvukovnog vaba ili vabilice. Vabilica je instrument koji se sastoji od zvučnika spojenog na akumulator koji emitira glasanje prepelice, “pućpuruć”. Zvučnik se postavlja na polje koje je prikladno za prepelice i tijekom noći se pušta snimka. Prepelice u seobi čuju emitirani zvuk svoje vrste i slijeću u polje misleći da je to sigurno mjesto za odmor. Ujutro dolaze krivolovci i počinje pokolj – na taj se način odstrijeli višestruko više ptica nego u legalnom lovu na prepelice, bez vabilica.

Vabilica za prepelice
Vabilica (Izvor: udruga Biom)

Tijekom kolovoza i rujna 2021. godine održana su 4 sastanka za volontere diljem Hrvatske s ciljem uspostave mreže volontera koji će pomoći u sakupljanju podataka o korištenju električnih vabilica tijekom lova na prepelice. Jedan od tih sastanaka održan je u prostorijama Međimurske prirode u Križovcu na kojem su djelatnici Bioma održali kratku radionicu o borbi protiv krivolova na prepelice za djelatnike Međimurske prirode i volontere. Nakon radionice obavljen je i kratki obilazak terena i demonstracija na koji način uočiti vabilice za prepelice u prostoru.