NATJEČAJ za radno mjesto čuvara prirode – pripravnika: Odluka o odabiru

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

Upravno vijeće

KLASA: 007-04/22-01/1

URBROJ: 2109-63-04-22-04

Križovec, 28. 3. 2022.

Temeljem članka 134. stavka 1. točka 7. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, čl. 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/2006 i 21/2011 te Izvješća Povjerenstva za provedbu Natječaja za čuvara/icu prirode – pripravnika/ice o rezultatima natječaja KLASA: 112-06/22-01/1, URBROJ: 2109-15-04-22-16 od 18. ožujka 2022. godine Upravno vijeće na 5. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU o

zapošljavanju djelatnika na radno mjesto čuvara prirode – pripravnika Javne ustanove na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad od 90 dana

Ovom Odlukom zapošljava se djelatnik na radno mjesto čuvara prirode – pripravnika Javne ustanove na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad od 90 dana.

Članak 2.

Ovom odlukom u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

Antonio Krušelj, Zdenci 39, Cirkovljan, 40323 Prelog

Članak 3.

Izabrani djelatnik sklopit će s Javnom ustanovom Ugovor o radu u kojem će biti definirani svi propisani elementi koji proizlaze iz ove Odluke i Zakona o radu.

                                                                    Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a pripravničko razdoblje započinje s danom 2. 5. 2022. godine. Ova Odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči Javne ustanove.

Upravno vijeće Javne ustanove raspisalo je Natječaj za radno mjesto čuvara prirode – pripravnika Javne ustanove na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad od 90 dana KLASA: 112-06/22-01/1, URBROJ: 2109-15-04-22-01 od 24. 1. 2022. koji je objavljen u Narodnim novinama br. 16/2022 od 4. veljače 2022. Odlukom ravnatelja Javne ustanove KLASA: 112-06/22-01/1, URBROJ: 2109-15-01-22-02 od 7. 2. 2022. imenovano je Povjerenstvo za provedbu Natječaja za čuvara/icu prirode – pripravnika/ice koje je provelo testiranje u 3 kruga s kandidatima koji su zadovoljili sve formalne uvjete natječaja. Nakon završenog postupka Povjerenstvo je donijelo Izvješće o rezultatima testiranja s kandidatima za radno mjesto čuvara prirode – pripravnika Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode KLASA: 112-06/22-01/1, URBROJ: 2109-63-03-22-16 od 18. 3. 2022. godine koje je sastavni dio ove Odluke.

Izabrani kandidat dužan je javiti se ravnatelju Javne ustanove najkasnije do 18. travnja 2022. radi sklapanja Ugovora o radu na određeno vrijeme i rasporeda na radnu dužnost.

Dunja Franjić, dipl. ing.

predsjednica Upravnog vijeća