Rođendanski poklon Bedekovićevim grabama

Ove godine slavimo 20 godina od proglašenja Bedekovićevih graba spomenikom prirode. Nije li se lijepo poklopilo da na okrugli rođendan Bedekovićeve grabe dobe svoj plan upravljanja? Neki parkovi, kao na primjer Nacionalni park Plitvička jezera, svoje su usvojili 2007. godine te sad već provode i druge planove upravljanja.

Prije samog usvajanja, potrebno je plan izraditi. Temelji su postavljeni, odnosno dogovoren je plan procesa izrade plana upravljanja te nam prema njemu uskoro slijedi prva dionička radionica. Puni naziv plana je Plan upravljanja Spomenikom prirode Bedekovićeve grabe i područjima ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje, nama iz Međimurske prirode znan pod šifrom PU 062. Pozvano je 60-tak dionika koji će moći dati svoje mišljenje, odnosno doprinos izradi plana upravljanja. Dionička radionica će se održati u utorak 12. travnja 2022. godine u blizini samog zaštićenog područja, u Kreativno edukativnom centru Murai u Pleškovcu. Cilj je definiranje elemenata buduće vizije područja i evaluacija stanja te korištenja područja s obzirom na očuvanje prirodnih vrijednosti.

To je tek prva od tri dioničke radionice. Prema analizi dionika odlučeno je da će se pojedini dionici uključivati na različite načine u različitim fazama ciklusa. To načelo participatornosti vrlo je bitno i za uspješno upravljanje područjem. Tako da će oni, koji nisu pozvani na dioničku radionicu, svoj doprinos moći dati putem intervjua ili anketa te drugih načina komunikacije.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje