Svjetski dan divljih vrsta: Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava

Senzibilizirati javnost s ciljem povećanja svijesti o ugroženim životinjama cilj je obilježavanja Svjetskog dana divljih vrsta (3. ožujka). Ove, 2022. godine u cijelom svijetu ovaj će se dan obilježiti pod temom “Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava”. Želi se skrenuti pozornosti javnosti prema potrebi obnove bioraznolikosti i ekosustava kao temelja kvalitete naših života i samog opstanka. U Hrvatskoj se naglasak stavlja na slatkovodne i morske ekosustave kao jedne od naših najosjetljivijih, najugroženijih, ali i najznačajnijih nacionalnih resursa.

Gubitak biološke raznolikosti, vrsta, staništa i ekosustava predstavlja egzistencijalnu prijetnju životu na Zemlji. Ljudi se posvuda oslanjaju na zdrave i funkcionalne ekosustave i usluge koje oni besplatno pružaju. Te usluge omogućavaju naše postajanje i o njima ovisi zadovoljavanje naših potreba, kvaliteta naših života kao i ekonomske mogućnosti.

Ove godine Svjetski dan divljih životinja nosi snažnu poruku o važnosti zdravih ekosustava i poziva da se preokrene sudbina najugroženijih vrsta, podrži obnova njihovih staništa i cijelih ekosustava te promovira njihovo održivo korištenje od strane čovječanstva.

Podsjetimo se da je i EU kroz Strategiju za bioraznolikost do 2030. godine pripremila ambiciozni i dugoročni plan za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava, pa tako i onih slatkovodnih i morskih. Cilj je do 2030. godine uklanjanjem, prije svega, suvišnih prepreka te obnovom poplavnih područja i močvara, ponovno pretvoriti najmanje 25 000 km rijeka u rijeke slobodnog toka.

Ponovna uspostava dobrog stanja morskih ekosustava nešto je kompleksnija te zahtijeva uspostavu održivog korištenja morskih resursa i strogo zaštićenih područja, obnovu ekosustava bogatih ugljikom te važnih mrjestilišta i rastilišta, provedbu mjera za ograničavanje upotrebe ribolovnog alata koji najviše šteti bioraznolikosti te smanjivanje ili izbjegavanje usputnog ulova vrsta kojima prijeti izumiranje.


Više o Svjetskom danu divljih vrsta možete saznati na službenim stranicama UN World Wildlife day.