O leptirima na Matulovu gruntu

O projektu u kojem sudjeluje Međimurska priroda, a izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja, već se puno puta pisalo. Izrada planova polako ulazi u svoje završne treće faze i kroz koji mjesec krenut ćemo s usvajanjem naših prvih Planova.

Trenutno nam je aktualna izrada Plana upravljanja Spomenikom prirode Bedekovićeve grabe i područjem ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje poznat pod šifrom PU 062. To je plan čija izrada je došla najdalje, iako nije započela prva. Već ovaj petak, 29. srpnja, na Matulovu gruntu sastat će se djelatnici Međimurske prirode sa stručnjacima iz Participa, koji vode projekt, te predstavnikom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi sastavili popis aktivnosti koje će se raditi sljedećih deset godina na navedenom području. Sve te aktivnosti neće ustanova raditi sama jer vrlo često istim područjem upravlja više sektora pa će se uz aktivnosti predlagati i suradnici. To nam je zapravo priprema za Drugu dioničku radionicu koja će se održati krajem kolovoza na koju ćemo pozvati sve bitne dionike i usuglasiti se oko predloženih aktivnosti. Nakon dioničke radionice čeka nas još samo priprema finalnog dokumenta dopunjenog s rezultatima radionice.

Da se podsjetimo, izrada planova upravljanja krenula je krajem 2020. godine. Najkompleksniji plan, s ocjenom pet prema kompleksnosti izrade, započeo je prvi ovaj proces, a završit će ga posljednji, sredinom 2023. godine. Radi se o Planu upravljanja za Regionalni park Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Plan za Spomenik prirode Bedekovićeve grabe i područja ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje te plan za područje ekološke mreže Mačkovec – ribnjak manje su kompleksni (ocjena dva i jedan) te se njihova izrada očekuje do kraja 2022. godine. Nakon izrade planova, počinje proces javne rasprave i usvajanje dokumenata i na posljetku predan rad ustanove narednih deset godina.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje