Donacije ustanove u 2022. godini

Kao i svake godine, i u 2022. godini Javna ustanova isplatila je skromne donacije udrugama koje na ozbiljan način doprinose procesima zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti u Međimurskoj županiji. Njihov je rad od vitalne važnosti za misiju Javne ustanove, a istovremeno prepoznat od šire javnosti kao vrijedan.

Pregled donacija prikazan je u PDF dokumentu.

o o o

Javna ustanova Međimurska priroda svake godine raspolaže sa skromnim sredstvima za potporu ekološkim projektima udruga, a iznos pojedinačne potpore u pravilu ne prelazi 3.000 kuna. Potpora se može zatražiti od ustanove pismenim putem, uz jasno obrazloženje potreba te opisa kako će projekt doprinijeti očuvanju prirode Međimurske županije i/ili programima koje ustanova provodi poput onog na Matulovom gruntu. Potpora je strogo namjenska, a Ustanova kontrolira provođenje projekta za koji je donirala sredstva. Potporu ne mogu ostvariti fizičke osobe i političke stranke, već samo udruge i zaklade u čijem je fokusu zaštita prirode Međimurske županije.