Očistili smo povijesno značajan lokalitet

Znate li gdje se nalazi mjesto začetka ekološkog pokreta u Međimurju? U neposrednoj blizini retencije Šenkovec. Označeno je informativnom tablom koja govori o tome kako je do sredine 1990-ih godina na ovom mjestu lokalno stanovništvo odlagalo kućno smeće i glomazni otpad. Brigu o uređenju ovog lokaliteta preuzela je tada Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis te je mjesto uređeno sadnjom stabala i uređenjem okoliša što je pridonijelo popularnosti zadržavanja i druženja na tom mjestu.

Godine 2002. značaj projekta potvrđuje i tadašnji hrvatski ministar zaštite okoliša Božo Kovačević, simboličnom sadnjom stabala na ovom lokalitetu. Stabla još uvijek rastu i u svojim krošnjama pružaju odmorište i utočište brojnim pticama pjevicama.

Danas ovaj lokalitet održavaju djelatnici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Prošle godine obnovljena je i postavljena nova informativna tabla. Nedavnom akcijom u ožujku 2024. godine očišćen je lokalitet od odbačenog smeća, a akcija će se nastaviti uređenjem postojećih klupica, postojećeg hotela za kukce i svim ostalim potrebnim zahvatima kako bi mjesto začetka ekološkog pokreta u Međimurju imalo izgled i dignitget kakav zaslužuje te bilo oku i umu ugodno i korisno.

foto: Roberta Radović